งานสกรีน Logo

งานสกรีน Logo

งานสกรีน Logo  ลงบนผ้าร่ม 600D และผ้าใบคูนิล่อน โดยเราสามารถทำบล็อคสกรีน ( ในกรณีหลายชุด) และเขียนสีสกรีน (กรณีมีจำนวนน้อย) ลงบนเต็นท์ หรือกันสาดของลูกค้าได้ เพื่อสร้าง และโฆษณา แบรนด์ของลูกค้าได้

กรณี 1 ผืน หรือหลายผืน ราคาของงานสกรีนบนผ้าใบจะขึ้นอยู่กับ
1. จำนวนสีที่สกรีน
2. ขนาดของตัวอักษร และ logo สกรีน
3.จำนวนที่สั่ง
4. ความยากง่ายของงานสกรีน

ซึ่งทาง PopUp จะประเมินราคางานสกรีนได้หลังจากได้รับข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

฿

รายละเอียด

งานสกรีน Logo  ลงบนผ้าร่ม 600D และผ้าใบคูนิล่อน โดยเราสามารถทำบล็อคสกรีน ( ในกรณีหลายชุด) และเขียนสีสกรีน (กรณีมีจำนวนน้อย) ลงบนเต็นท์ หรือกันสาดของลูกค้าได้ เพื่อสร้าง และโฆษณา แบรนด์ของลูกค้าได้

กรณี 1 ผืน หรือหลายผืน ราคาของงานสกรีนบนผ้าใบจะขึ้นอยู่กับ
1. จำนวนสีที่สกรีน
2. ขนาดของตัวอักษร และ logo สกรีน
3.จำนวนที่สั่ง
4. ความยากง่ายของงานสกรีน

ซึ่งทาง PopUp จะประเมินราคางานสกรีนได้หลังจากได้รับข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว